COMPARE KITS:
HMI Kit 1
 • 1-1.2K HMI PAR
 • 2-C-Stands
 • 1-Flag Kit
 • 2-Sandbags
 • $159
$159.00 (per day)
HMI Kit 2
 • 1-1.2K HMI PAR
 • 1- Chimera W/Ring
 • 2-C-Stands
 • 2-Sandbags
 • $199
$199.00 (per day)
HMI Kit 3
 • 2-1.2K HMI PARS
 • 2-C-Stands
 • 2-Sandbags
 • 1-Flag Kit
 • $299
$299.00 (per day)
KinoFlo Kit 1
 • 2-4x4 KinoFlo
 • 2-C-Stands
 • 2-Sandbags
 • 1-24x36 Flag Kit
 • $189
$189.00 (per day)
KinoFlo Kit 2
 • 2-2x4 KinoFlo
 • 2-C-Stands
 • 2-Sandbags
 • 1-24x36 Flag Kit
 • $179
$179.00 (per day)
KinoFlo Kit 3
 • 2 2x2 KinoFlo
 • 2-C-Stands
 • 2-Sandbags
 • 1-18x24 Flag Kit
 • $109
$109.00 (per day)
Tungsten Kit 1
 • 1-150W Arri Fresnel
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 2-650W Arri Fesnels
 • 1-18x24 Flag Kit
 • 2-C-Stands
 • 4-Sandbags
 • $99
$99.00 (per day)
Tungsten Kit 2
 • 1-750W Arri Open Face
 • 2-650W Arri Fresnels
 • 2-350W Arri Fresnels
 • 1-24x36 Flag Kit
 • 3-C-Stands
 • 6-Sandbags
 • 1-Mafer
 • 1-Cardellini Clamp
 • 3-A-Clamps
 • $149
$149.00 (per day)
Tungsten Kit 3
 • 2-750W Arri Open Face
 • 1-650W Arri Fresnel
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 1-150W Arri Fresnel
 • 4-C-Stands
 • 8-Sandbags
 • 2-Mafers
 • 2-Cardellini Clamps
 • 6-A-Clamps (Med)
 • 1-24x36 Flag Kit
 • 1-Apple Box Set
 • $199

 

$199.00 (per day)
Softbank 1 Kit
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 2-650W Arri Fresnels
 • 1-Arrilite 750W Open
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $99
$99.00 (per day)
Softbank 2 Kit
 • 3-650W Arri Fresnels
 • 1-Arrilite 750W Open
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $99

 

$99.00 (per day)
Softbank 4 Kit
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 1-650W Arri Fresnel
 • 1-Arrilite 750W Open
 • 1-Chimera W/Ring
 • 1-Mafer
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $99

 

$99.00 (per day)
Arri Softbank D1
 • 1-150W Arri Fresnel
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 1-650W Arri Fresnel
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • $89
$89.00 (per day)
Arri Softbank D2
 • 2-300W Arri Fresnels
 • 1-650W Arri Fresnels
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • $89
$89.00 (per day)
Arri Softbank D3
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 1-650W Arri Fresnels
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Softbank D4
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 1-650W Arri Fresnel
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $89
$89.00 (per day)
Arri Softbank D5
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 2-Arrilite 750W Open
 • 1-Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $89
$89.00 (per day)
Arri Softbank D6
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 2-Arrilite 750W open
 • Chimera W/Ring
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $99
$99.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 1
 • 1-150W Arri Fresnel
 • 1-300W Arri Fresnel
 • 1-650W Arri Fresnel
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 2
 • 2-150W Arri Fresnels
 • 2-300W Arri Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 4
 • 3-650W Arri Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 6
 • 3-300W Arri Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $59
$59.00 (per day)
Arri Combo Kit
 • 2-750W Arri Open Face
 • 2-650W Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 5
 • 3-1K Arri Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Mini 2 Combo Kit
 • 2-150W Fresnels
 • 2-650W Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $59
$59.00 (per day)
Arri Fresnel Kit 3
 • 2-300W Arri Fresnels
 • 2-650W Arri Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)
Arri Mini Combo Kit
 • 2-150W Fresnels
 • 2-300W Fresnels
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $69
$69.00 (per day)
Arrilite 2 1K Light Kit
 • 2-750W Arri Open
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $59
$59.00 (per day)
Arrilite 3 1K Light Kit
 • 3-750W Arri Open
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $69
$69.00 (per day)
Arrilite 4 1K Light Kit
 • 4-750W Arri Open
 • Barndoors
 • Scrims
 • Kit Stands
 • Case
 • $79
$79.00 (per day)